1. Üldtingimused.
1.1 Üldtingimustega reguleeritakse kaupade ostu sooritamise korra ning Ostja (edaspidi Klient) ja GRIGER OÜ, 10102279 / KMKR nr. EE100687734 (edaspidi Müüja) vahelisi õigussuhteid. Üldtingimused on kohaldatavad juhul, kui Klient vormistab ostu läbi internetipoe https://grmoobel.ee/
1.2 Lisaks üldtingimustele, Kliendi ja Müüja suhted on reguleeritud Müüja poolt määratud hindade alusel ja on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluses määratud üldnõuete ja normidega.
1.3 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Üldtingimusi, pakutava kauba sortimenti ja hinda. Kõik muutused jõustuvad nende avaldamise hetkest Müüja koduleheküljel internetis aadressil https://grmoobel.ee/ Tellimustele, mis olid esitatud enne muutuste jõustumist, rakendatakse tellimuse vormistamise hetkel kehtivad tingimused.
1.4 Mööblitootjad jätavad endale õiguse teha muudatusi tootekujunduses ilma eelneva etteteatamiseta.
Täielik tooteinfo on saadaval meie müügikonsultantide juures meie kauplustes.


2. Hinnad.
2.1 Mööblipoes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu ning ei sisalda transpordikulusid.
Transpordihindadega võib lähemalt tutvuda menüüs Kohaletoimetamise info.
2.2 Antud hinnad kauba eest kehtivad ainult veebipoes tellimisel.


3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine.
3.1 Klient valib endale sobiva kauba ja loob oma Ostukorvi vajutades lingile ”Ostukorv”.
3.2 Menüüs ”Tellimuse vormistamine” palume märkida vajalikud andmed ning vajutada ”Tellimuse kinnitus”, seejärel tellimuseinfo saadetakse meiliaadressile, mis on Kliendi poolt eelnevalt märgitud.
3.3 Ostu-Müügi Lepingu tingimused jõustuvad ettemaksu laekumise hetkel ”GRIGER OÜ” arvelduskontole. Ettemaks on vähemalt 50% tellimuse kogumaksumusest.


4. Tasumine.
4.1 Pärast ”Tellimuse kinnitamine” lingi vajutamist saadetakse tellimuse info ja Müüja rekvisiidid eelnevalt Kliendi poolt tellimuses märgitud e-maili aadressile.
4.2 Kliendile saadetakse arve tema e-maili aadressile. Klient saab arvet tasuda pangaülekandega.
4.3 Tellimus läheb töösse, kui selle eest on tasutud vähemalt 50% arve summast. Kui tellitud kaup jõuab Müüja lattu, saadetakse Kliendile e-mail või sms, kus teda teavitatakse et tellimus on valmis ja palutakse tasuda ülejäänud summa.
4.4 Kui tellimuse eest on täies mahus tasutud, on Müüja kohustatud toimetama kaup Kliendile 3 tööpäeva jooksul, või on Kliendil võimalik ise kaubale järgi tulla ”GRIGER OÜ” lattu.
4.5 Juhul, kui tellimuse eest ei ole tasutud 2 tööpäeva jooksul alates arve esitamisest, annulleeritakse tellimus automaatselt.


5. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine.
5.1 Täies mahus tasutud kaup toimetatakse Kliendile talle sobival ajal, mis on eelnevalt kokku lepitud e-maili või telefoni teel.
5.2 Kui Müüjast sõltumatutel põhjustel kauba kohaletoimetamine ei ole võimalik kodulehel märgitud tähtajal, on Müüja kohustatud teavitama sellest Klienti hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates tellimuse vastuvõtmisest.
5.3 Juhul, kui kauba hilinemise tõttu Klient kaotab huvi kauba vastu, siis on Kliendil õigus annulleerida tellimus. Ettemaks tagastatakse Kliendi arvelduskontole 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul alates annulleerimise avalduse saabumisest ”GRIGER OÜ” e-mailile.
5.4 Kui kauba toimetab kohale kullerfirma, siis Müüja kauba kohaletoimetamise kohustus on täidetud alates hetkest kui toimub kauba üleandmine kullerfirmale, kes omakorda on kohustatud Kliendile kaup tarnida (Võlaõigusseadus, § 209, p.4)
5.5 Kullerifirma toimetab kauba tellimuses märgitud aadressile maja ukseni. Kaup antakse Kliendile üle saatelehe alusel. Andes oma allkirja, Klient kinnitab et üleandmise hetkel kauba pakend ei ole kahjustatud ja on rahuldavas seisukorras. Enne kauba vastuvõtmist soovitame pakend tähelepanelikult üle vaadata.


6. Tellimuse annulleerimine ja kauba tagastamine.
6.1 Pärast ettemaksu tasumist on Kliendil õigus tellimus annulleerida, saates Müüja e-mailile kirja, kus on märgitud Kliendi arveldusarve ja tellimuse number. Ettemaks tagastatakse Kliendi arveldusarvele 30 tööpäeva jooksul alates annulleerimiskirja saamisest.
6.2 Juhul, kui e-poest tellitud kaup ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, tingimusel et kaupa ei ole kasutatud ja see tagastatakse originaalpakendis. Raha tagasimaksmine toimub pangaülekandega 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates kauba tagastamisest. Juhul, kui kaup tagastatakse käesolevas punktis kirjeldatud põhjustel, siis kauba tagastamisega seotud transpordikulud hüvitab Klient mitte rohkem kui 10 euro ulatuses.
6.3 Müüja kannab kauba tagastamisega seotud transpordikulud juhul, kui praaki ei olnud võimalik tuvastada pakendi esmase visuaalse ülevaatuse käigus, vaid alles pärast pakendi avamist, samuti juhul, kui kaup oli kahjustatud transportimise käigus, või kui kaup ei vasta Kliendi poolt tellitule.
6.4 Müüja jätab endale õiguse tagastatud kauba mitte vastu võtta punktides 6.1 ja 6.2 märgitud tingimustel, juhul kui kaup oli valmistatud eritellimusel või eriprojektiga ning selle vastavus Kliendi soovidele oli kinnitatud tellimuse vormistamise ajal.
6.5 Müüjal on õigus kauba hind ümber arvestada juhul, kui kaup oli kahjustatud Kliendi poolt mitteotstarbelise või väära ekspluateerimise käigus. Juhul, kui Klient ei ole hinna ümberarvestamisega nõus, on tal õigus kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.


7. Garantii ja nõuetele mittevastava kauba tagastus.
7.1 Kliendil on õigus esitada Müüjale kaebus 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise hetkest juhul, kui kaubal oli puudus/praak juba ostu-müügi vormistamise hetkel, kuigi oli avastatud hiljem.
7.2 Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et ühe aasta jooksul alates asja ostjale üleandmisest ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. (VÕS § 218) (22). [RT I, 24.11.2021, 1 – jõust. 01.01.2022]
Esimesel aastal peab müüja tõestama, et tegemist ei ole tootmispraagiga.
Järgmise 1 aasta peab tõestama klient, et tegemist on tootmispraagiga.
Kokkupanemisel peab järgima tootja kokkupanemise juhendit.
7.3 Kliendil on õigus nõuda oma raha tagasi ainult juhul, kui sobivat vahetuskaupa ei ole saadaval ning kauba vahetus ei saa toimuda mõistliku aja jooksul.
7.4 Defekti avastamisel on Klient kohustatud sellest Müüjat teavitama e-maili teel info@grmoobel.ee või helistada +37255567940 . Koos avaldusega on vajalik esitada fotod, kus Kauba defekt(id) on selgelt nähtav(ad).
7.5 E-posti teel saadetud või otse mööblipoes väljastatud arve on garantiikviitungiks kauba eest.
7.6 Kui tootes on tootmisviga, on tarbijal õigus nõuda toote parandamist või kui parandamine ei ole tõhus, siis toote asendamist. Kui toodet saab parandada, ei ole tarbijal õigust nõuda selle asendamist, sest see ei oleks müüja jaoks mõistlik kulu. Tarbijal on õigus nõuda raha tagastamist ainult juhul, kui asendamine ei ole mõistliku aja jooksul võimalik (VÕS § 222 lõike 1 punkt 11).
7.7 GR Mööbel ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase või mittesihipärase paigaldamise, kasutamise ja/või hooldamise tõttu.
GR Mööbel ei vastuta kauba puuduste ees, mis tekkisid kaubale normaalse kulumise käigus.
7.8 Omandatud mehaanilised kahjustused ei ole tootmisdefektid ega kuulu garantiiteeninduse alla!


8. Poolte vastutus ja Vääramatu jõud (Force Majeure).
8.1 Müüja on vastutav Kliendi ees ja Klient on vastutav Müüja ees tulenevalt Üldtingimuste rikkumiste juhtudest mahus, mis on Eesti Vabariigis kehtestatud õigusaktide poolt määratud.
8.2 Pooled on vabastatud vastutusest, juhul kui nad ei ole võimelised täitma enda peale võetud kohustusi vastavalt Üldtingimustele asjaolude tõttu, mis on loetud vääramatuks jõuks, nimelt: loodusõnnetused, epideemiad, plahvatused, tulekahjud ja muud erakorralised juhud.
8.3 Moraalset kahju, mis võib Kliendi arvamusel tekkida kauba tarnimise hilinemisel, antud Üldtingimuste raames Müüja ei hüvita.


9. Muud tingimused.
9.1 Müüja kohustub mitte avaldada Kliendi isikuandmed kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.
9.2 Müüja võib teavitada Klienti uutest teenustest, reklaamikampaaniatest ja sooduspakkumistest juhul, kui klient on andnud selleks oma luba. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist andmebaasist teavitades sellest Müüjat e-maili teel.
9.3 Üldtingimuste nõuete täitmise käigus tekkinud vaidlused püütakse lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimiste käigus kokkulepet ei saavutata, on Pooltel õigus lahendada vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud korras.