14-päevane tagastusõigus

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56 võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
Tähtaeg algab päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani.
Toote tagastamiseks saatke aadressile info@grmoobel.ee e-kiri, kus on kirjas Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, tellimuse number, kauba kättesaamise kuupäev, tootekood, tagastuspõhjus ning arvelduskonto number , või täitke toote tagastus vorm.

Tagastamisõigus puudub kaubal, mis on valmistatud arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi või, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt.
Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10.00 euro ulatuses.
Ostes GR Mööbel e-poest, nõustub tarbija kauba tagastamiseks järgmiste tingimustega:

1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata.
Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis.
2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija täitma tagastus vormi mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.
3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10.00€ ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele (Vale toode).
4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud kaup (mitte hiljem kui 30 päeva jooksul VÕS § 56 lg 3),
pärast lepingust taganemisest teatamist tagastada. Tagastamisviisi lepime eelnevalt kokku.
5. GR Mööbel e-pood kohustub 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa (Koos transpordikuludega), välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele. Tagastamine toimub ainult peale kauba kontrollimis.

NB! 14-päevane tagastusõigus kehtib ainult e-poes tellitud kaubale!